DESKOVÉ HRY - AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se DESKOVÝCH HER a života klubů. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.5.06

Deskové hry - studijní předmět

Při procházení webových stránek věnovaných deskovým hrám jsem narazil na zajímavou informaci. Kdo by si myslel, že téma deskové hry je jaksi "pouze" pro zábavu, mohl by se mýlit. Na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci pochopili, že téma deskových her může být také studijním předmětem, který - byť pouze jako volitelný - má své místo ve vysokoškolské přípravě pedagoga. Ocituji Vám co o tom říká garant předmětů deskových her paní Dr. Martina Šimůnková ( text je ledna 2005 a je dostupný na webovém portále VSLIB).
"Základy deskových her - volitelný předmět Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci je určen (nejen) studentům pedagogické fakulty. Naučíte se v něm základy některých deskových her, jako go, nim, vrhcáby (backgammon), othello (reversi), oware, triáda (set), abalone ... Dále se naučíte, jak nalosovat jednotlivá kola turnaje, ve kterém bude hrát každý účastník s každým, i turnaj, ve kterém to z důvodu velkého počtu zúčastněných není moľné (tzv. švýcarský systém, kterým se běžně hrají např. šachové turnaje). Předmět je ukončený zápočtem, k jehož udělení je potřeba aktivní účast na cvičení a absolvování vyučovací hodiny hry go v některé ze základních škol. Předmět je vyučován v zimním semestru a v letním semestru na něj navazují Deskové hry."
Cesta k zařazení předmětu deskových her do studia na VSLIB zřejmě nebyla lehká. I tady budu citovat paní Dr. Šimůnkovou:
"Předmět Základy deskových her měl premiéru v zimním semestru 2001 a scházeli jsme se na kolejích Harcov, kam jsem nosila svoje soupravy her go, kartičky na hru Triád, soupravy na hru Othello jsem měla zapůjčené od libereckých hráčů této hry a soupravy hry oware z DDM Větrník. Předmět absolvovalo 10 studentů. Zápočtové výukové hodiny probíhaly na Gymnáziu F. X. Šaldy a na ZŠ U Soudu. V následujícím roce jsme získali azyl v klubovně deskových her DDM Větrník. Mně ubyla starost o přinesení herních souprav a studenti měli k dispozici mnohem více her neľ vloni. Zápočtové výukové hodiny probíhaly na základních školách na Králově háji, v Barvířské ulici a v ulici České. V lednu letoąního roku se mně podařilo zvítězit nad byrokracií a dosáhnout zařazení obou předmětů (tj. Základy deskových her i Deskové hry) do informačního systému STAG, a tak se teším na příliv dalších studentů." - Konec citátu z textu paní Dr. Šimůnkové ( z roku 2005 ).